Mẫu đơn xin xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế mới nhất năm 2021

Tùy vào những lý do nhất định mà doanh nghiệp hoặc cá nhân sẽ cần có xác nhận về việc đã hoàn thành đầy đủ thuế theo quy định. Nội dung bài viết sau đây sẽ giải đáp chi tiết hơn về vấn đề xin xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp và mẫu đơn xin xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế.

Trường hợp nào doanh nghiệp xin xác nhận đã hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế?

Khi thực thi 1 số ít thủ tục doanh nghiệp sẽ cần phải có giấy xác nhận đã hoàn thành nghĩa vụ thuế, đơn cử như :
– Doanh nghiệp cần phải triển khai hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế trong trường hợp giải thể, phá sản, chấm hết hoạt động giải trí

Trong trường hợp doanh nghiệp giải thể việc hoàn thành nghĩa vụ thuế sẽ được thực hiện theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Đối với doanh nghiệp phá sản thì việc hoàn thành nghĩa vụ thuế được thực thi theo pháp luật trình tự, thủ tục lao lý tại Luật phá sản .
Doanh nghiệp chấm hết hoạt động giải trí và chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế thì phần tiền thuế nợ còn lại do chủ doanh nghiệp chịu nghĩa vụ và trách nhiệm nộp theo lao lý của Luật doanh nghiệp tùy theo mỗi mô hình doanh nghiệp .
– Doanh nghiệp cần phải hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế trong trường hợp tổ chức triển khai lại doanh nghiệp
Trường hợp doanh nghiệp bị chia, tách hoặc hợp nhất, sáp nhập thì phải có nghĩa vụ và trách nhiệm hoàn thành nghĩa vụ thuế trước khi thực thi những thủ tục này .
Việc tổ chức triển khai lại mô hình doanh nghiệp sẽ không làm biến hóa thời hạn nộp thuế của doanh nghiệp tổ chức triển khai lại. Nếu doanh nghiệp tổ chức triển khai lại hoặc những doanh nghiệp xây dựng mới không triển khai nộp thuế vừa đủ theo pháp luật về thời hạn nộp thuế thì sẽ bị xử phạt theo pháp luật .

Như vậy nếu muốn thực hiện một trong các thủ tục trên thì doanh nghiệp cần phải hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế theo quy định do đó mẫu đơn xin xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế là vấn đề được nhiều doanh nghiệp quan tâm.

Thủ tục để doanh nghiệp xác nhận hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế

Để xin xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế thì doanh nghiệp cần triển khai theo trình tự như sau :
– Người triển khai nộp thuế sẽ phải gửi văn bản để nghị cơ quan thuế xác nhận việc đã hoàn thành nghĩa vụ thuế của từng loại thuế hoặc của toàn bộ những loại thuế ; xác nhận số tiền nộp thuế, tiền phạt còn phải nộp tính đến thời gian đề nghị xác nhận cho Cục thuế quản trị trực tiếp .
– Thời gian là 03 ngày thao tác từ ngày nhận được văn bản đề nghị xác nhận việc thực thi nghĩa vụ thuế của người nộp thì cơ quan thuế có nghĩa vụ và trách nhiệm ra văn bản xác nhận về việc đã hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế .
Trong trường hợp cần phải thực thi kiểm tra so sánh lại những thông tin thì cục thuế gửi thông tin cho người nộp thuế được biết nguyên do chưa xác nhận việc triển khai đã hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế .
Người nộp thuế hoàn toàn có thể nộp hồ sơ trực tiếp tại cục thuế hoặc gửi qua đường bưu chính .
Thành phần hồ sơ xin xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế gồm văn bản đề nghị xác nhận việc hoàn thành nghĩa vụ thuế trong đó phải nêu rõ những nội dung :
– tin tức người nộp thuế, mã số thuế của doanh nghiệp, số thuế phát sinh của từng loại thuế gồm có cả số thuế do người nộp thuế khai trong hồ sơ thuế đã nộp cho cơ quan có thẩm quyền .
– Số tiền nộp phạt hành chính do vi pháp lý thuế ;
– Số tiền thuế, tiền phạt đã nộp ;
– Số tiền thuế, tiền phạt doanh nghiệp còn nợ nếu có .
Như vậy doanh nghiệp muốn xin xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế thì cần phải chuẩn bị sẵn sàng khá đầy đủ hồ sơ theo lao lý trên và nộp tại Cục thuế quản trị trực tiếp của doanh nghiệp .

Quy định về mẫu đơn xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế

Hiện nay chưa có mẫu đơn xin xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế, tuy nhiên trong trường hợp soạn thảo đơn xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế cần có:

– Quốc hiệu tiêu ngữ, ngày tháng năm soạn đơn ;
– Tên đơn : ĐƠN XIN XÁC NHẬN HOÀN THÀNH NGHĨA VỤ THUẾ
– Kính gửi : Chi cục thuế … …
– Nội dung đơn gồm những thông tin : địa chỉ công ty ; tên công ty ; mã số thuế, ngày tháng năm cấp mã số thuế, số lần biến hóa ghi đơn cử ngày tháng năm biến hóa ; địa chỉ trụ sở chính của công ty ; …
tin tức đơn cử về những loại thuế, thuế phát sinh, thuế đã nộp .
Ví dụ : Để thuận tiện cho việc … …. công ty nay công ty làm đơn này kính đề nghị hải quan xác nhận số thuế công ty đã nộp vào ngân sách nhà nước như sau : loại thuế …. phát sinh …. đã nộp …

Nên công ty đã hoàn thành mọi nghĩa vụ thuế và hiện không còn nợ thuế nhà nước. Để công ty hoàn tất thủ tục theo đúng quy định pháp luật, rất mong chi cục thuế thành phố…..xác nhận cho công ty trong thời gian sớm nhất.

Sau đó đại diện thay mặt theo pháp lý của doanh nghiệp sẽ ký tên .
Cần chú ý quan tâm : khi ký vào giấy xin xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế phải là người đại diện thay mặt theo pháp lý của doanh nghiệp, trong trường hợp được chuyển nhượng ủy quyền thì phải có giấy ủy quyền kèm theo ; mã số thuế trong đơn phải đúng chuẩn và còn hoạt động giải trí ; nêu đơn cử chi tiết cụ thể về nguyên do xin xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế .
Sau khi hoàn thành việc soạn thảo đơn, đại diện thay mặt theo pháp lý của doanh nghiệp đã ký tên thì sẽ nộp đơn kèm theo hồ sơ như trên đến cục thuế quản trị trực tiếp của doanh nghiệp .
Đơn xin xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp nộp lên cơ quan thuế quản trị để xác lập việc doanh nghiệp đã hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế theo pháp luật của pháp lý .
Việc nộp đơn và hồ sơ để xin xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế sẽ không mất phí mà chỉ cần sẵn sàng chuẩn bị rất đầy đủ hồ sơ theo lao lý .

Mẫu đơn xin xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————————————

………, ngày … tháng… năm 20……

Đơn xin được xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế

Kính gửi : Chi cục thuế … … … …
Địa chỉ : … … … …
– Tên công ty : … …
– Số giấy ghi nhận góp vốn đầu tư / Mã số thuế cá thể / Số giấy phép ĐK kinh doanh thương mại … … ngày cấp lần đầu ngày …. tháng …. năm …. và biến hóa lần thứ …. ngày …. tháng …. năm … …
– Mã số thuế : … … … …
– Địa chỉ trụ sở chính : … … … .. ( sau đây gọi tắt là “ Doanh Nghiệp ” )
Để thuận tiện cho việc giải thể công ty, nay Doanh Nghiệp làm đơn này kính đề nghị hải quan xác nhận số thuế Doanh Nghiệp đã nộp vào ngân sách Nhà nước như sau :
Loại thuế : … …
Phát sinh : … …
Đã nộp : … …
Nên Công ty đã hoàn thành mọi nghĩa vụ thuế và hiện không còn nợ thuế Nhà nước .
Để Doanh Nghiệp hoàn tất thủ tục theo đúng pháp luật của pháp lý, rất mong Chi cục thuế thành phố … … xác nhận cho Công ty trong thời hạn sớm nhất .
Trân trọng cám ơn và kính chào !
… … … … …., ngày …. tháng …. năm … .

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP
(Giám đốc)

Quý vị hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm thêm mẫu xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế với cơ quản hải quan .
Download ( DOC, 32KB )

Trên đây là nội dung bài viết của chúng tôi về vấn đề thủ tục, hồ sơ mà doanh nghiệp cần phải thực hiện để xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế và mẫu đơn xin xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế.

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *