Tuổi Ất Sửu mua xe ngày nào tốt năm 2022 để bình an, suôn sẻ?

Tuổi Ất Sửu mua xe ngày nào tốt năm 2022 để bình an, suôn sẻ ?

Tuổi Ất Sửu mua xe ngày nào tốt là câu hỏi nhiều người quan tâm khi muốn đầu tư cho mình một phương tiện đi lại tốt. Họ tin rằng, nếu họ mua xe vào ngày may mắn, may mắn cũng sẽ đến với họ. Mời bạn đọc bài viết này của Phong Thủy Tam Nguyên để tìm được những ngày mua xe phù hợp với tuổi của mình nhé! 

>>>> Tham Khảo Ngay: Xem ngày tốt mua xe theo tuổi, chọn ngày hợp tuổi để mang xe về.

1. Tuổi Ất Sửu mua xe ngày nào tốt năm 2022 tháng 1

Dưới đây là những ngày tốt để người tuổi Ất Sửu mua xe: 

Ngày tốt Giờ tốt trong ngày
Dương lịch : Ngày 10/1/2022 ( Thứ 2 )
Âm lịch : Ngày 8/12/2022
Ngày Quý Hợi, tháng Tân Sửu, năm Tân Sửu
Sửu ( 1 : 00-2 : 59 )
Thìn ( 7 : 00-8 : 59 )
Ngọ ( 11 : 00-12 : 59 )
Mùi ( 13 : 00-14 : 59 )
Tuất ( 19 : 00-20 : 59 )
Hợi ( 21 : 00-22 : 59 )
Dương lịch : Ngày 22/1/2022 ( Thứ 7 )
Âm lịch : Ngày 20/12/2021
Ngày Ất Hợi, tháng Tân Sửu, năm Tân Sửu
Sửu ( 1 : 00-2 : 59 )
Thìn ( 7 : 00-8 : 59 )
Ngọ ( 11 : 00-12 : 59 )
Mùi ( 13 : 00-14 : 59 )
Tuất ( 19 : 00-20 : 59 )
Hợi ( 21 : 00-22 : 59 )

2. Xem ngày tốt cho tuổi Ất Sửu năm 2022 tháng 2 để mua xe

Trong tháng 2 này không có ngày nào tương thích cho người sinh năm 1985 để mua xe. Bạn nên theo dõi tiếp bài viết để tìm ngày tương thích hơn nhé !

3. Tuổi ất Sửu mua xe ngày nào tốt trong tháng 3 năm 2022

Dưới đây là nhữn ngày tương thích để mua xe trong năm 2022 :

Ngày tốt Giờ tốt trong ngày
Dương lịch : Ngày 6/3/2022 ( Chủ nhật )
Âm lịch : Ngày 4/2/2022
Ngày Mậu Ngọ, Tháng Quý Mão, Năm Nhâm Dần
Tí ( 23 : 00-0 : 59 )
Sửu ( 1 : 00-2 : 59 )
Mão ( 5 : 00-6 : 59 )
Ngọ ( 11 : 00-12 : 59 )
Thân ( 15 : 00-16 : 59 )
Dậu ( 17 : 00-18 : 59 )
Dương lịch : Ngày 8/3/2022 ( Thứ 3 )
Âm lịch : Ngày 6/2/2022
Ngày Canh Thân, tháng Quý Mão, năm Nhâm Dần .
Tí ( 23 : 00-0 : 59 )
Sửu ( 1 : 00-2 : 59 )
Thìn ( 7 : 00-8 : 59 )
Tỵ ( 9 : 00-10 : 59 )
Mùi ( 13 : 00-14 : 59 )
Tuất ( 19 : 00-20 : 59 )
Dương lịch : Ngày 14/3/2022 ( Thứ 2 )
Âm lịch : Ngày 12/2/2022
Ngày Bính Dần, tháng Quý Mão, năm Nhâm Dần .
Tí ( 23 : 00-0 : 59 )
Sửu ( 1 : 00-2 : 59 )
Thìn ( 7 : 00-8 : 59 )
Tỵ ( 9 : 00-10 : 59 )
Mùi ( 13 : 00-14 : 59 )
Tuất ( 19 : 00-20 : 59 )
Dương lịch : Ngày 18/3/2022 ( Thứ 6 )
Âm lịch : Ngày 16/2/2022
Ngày Canh Ngọ, tháng Quý Mão, năm Nhâm Dần .
Tí ( 23 : 00-0 : 59 )
Sửu ( 1 : 00-2 : 59 )
Mão ( 5 : 00-6 : 59 )
Ngọ ( 11 : 00-12 : 59 )
Thân ( 15 : 00-16 : 59 )
Dậu ( 17 : 00-18 : 59 )
Dương lịch : Ngày 26/3/2022 ( Thứ 7 )
Âm lịch : Ngày 24/2/2022
Ngày Mậu Dần, tháng Quý Mão, năm Nhâm Dần .
Tí ( 23 : 00-0 : 59 )
Sửu ( 1 : 00-2 : 59 )
Thìn ( 7 : 00-8 : 59 )
Tỵ ( 9 : 00-10 : 59 )
Mùi ( 13 : 00-14 : 59 )
Tuất ( 19 : 00-20 : 59 )
Dương lịch : Ngày 30/3/2022 ( Thứ 4 )
Âm lịch : Ngày 28/2/2022
Ngày Nhâm Ngọ, tháng Quý Mão, năm Nhâm Dần .
Tí ( 23 : 00-0 : 59 )
Sửu ( 1 : 00-2 : 59 )
Mão ( 5 : 00-6 : 59 )
Ngọ ( 11 : 00-12 : 59 )
Thân ( 15 : 00-16 : 59
Dậu ( 17 : 00-18 : 59 )

4. Ngày tốt mua xe tháng 4 năm 2022 tuổi ất Sửu

Tháng 4 có sáu ngày thích hợp để bạn có tìm hiểu và khám phá và thực thi mua xe. Cùng khám phá ngay :

Ngày tốt Giờ tốt trong ngày
Dương lịch : Ngày 2/4/2022 ( Thứ 7 )
Âm lịch : Ngày 2/3/2022
Ngày Ất Dậu, tháng Giáp Thìn, năm Nhâm Dần .
Tí ( 23 : 00-0 : 59 )
Dần ( 3 : 00-4 : 59 )
Mão ( 5 : 00-6 : 59 )
Ngọ ( 11 : 00-12 : 59 )
Mùi ( 13 : 00-14 : 59 )
Dậu ( 17 : 00-18 : 59 )
Dương lịch : Ngày 8/4/2022 ( Thứ 6 )
Âm lịch : Ngày 8/3/2022
Ngày Tân Mão, tháng Giáp Thìn, năm Nhâm Dần .
Tí ( 23 : 00-0 : 59 )
Dần ( 3 : 00-4 : 59 )
Mão ( 5 : 00-6 : 59 )
Ngọ ( 11 : 00-12 : 59 )
Mùi ( 13 : 00-14 : 59 )
Dậu ( 17 : 00-18 : 59 )
Dương lịch : Ngày 10/4/2022 ( Chủ nhật )
Âm lịch : Ngày 10/3/2022
Ngày Quý Tỵ, tháng Giáp Thìn, năm Nhâm Dần .
Sửu ( 1 : 00-2 : 59 )
Thìn ( 7 : 00-8 : 59 )
Ngọ ( 11 : 00-12 : 59 )
Mùi ( 13 : 00-14 : 59 )
Tuất ( 19 : 00-20 : 59 )
Hợi ( 21 : 00-22 : 59 )
Dương lịch : Ngày 10/4/2022 ( Thứ 3 )
Âm lịch : Ngày 10/3/2022
Ngày Nhâm Dần, tháng Giáp Thìn, năm Nhâm Dần .
Tí ( 23 : 00-0 : 59 )
Sửu ( 1 : 00-2 : 59 )
Thìn ( 7 : 00-8 : 59 )
Tỵ ( 9 : 00-10 : 59 )
Mùi ( 13 : 00-14 : 59 )
Tuất ( 19 : 00-20 : 59 )
Dương lịch : Ngày 20/4/2022 ( Thứ 4 )
Âm lịch : Ngày 20/3/2022
Ngày Quý Mão, tháng Giáp Thìn, năm Nhâm Dần .
Tí ( 23 : 00-0 : 59 )
Dần ( 3 : 00-4 : 59 )
Mão ( 5 : 00-6 : 59 )
Ngọ ( 11 : 00-12 : 59 )
Mùi ( 13 : 00-14 : 59 )
Dậu ( 17 : 00-18 : 59 )
Dương lịch : Ngày 21/4/2022 ( Thứ 5 )
Âm lịch : Ngày 21/3/2022
Ngày Giáp Thìn, tháng Giáp Thìn, năm Nhâm Dần .
Dần ( 3 : 00-4 : 59 )
Thìn ( 7 : 00-8 : 59 )
Tỵ ( 9 : 00-10 : 59 )
Thân ( 15 : 00-16 : 59 )
Dậu ( 17 : 00-18 : 59 )
Hợi ( 21 : 00-22 : 59 )

5. Tuổi ất Sửu mua xe ngày nào tốt trong tháng 5 năm 2022

Dưới đây là ngày mua xe tốt trong tháng 5 này :

Ngày tốt Giờ tốt trong ngày
Dương lịch : Ngày 17/5/2022 ( Thứ 3 )
Âm lịch : Ngày 17/4/2022
Ngày Canh Ngọ, tháng Ất Tỵ, năm Nhâm Dần
Tí ( 23 : 00-0 : 59
Sửu ( 1 : 00-2 : 59 )
Mão ( 5 : 00-6 : 59 )
Ngọ ( 11 : 00-12 : 59 )
Thân ( 15 : 00-16 : 59 )
Dậu ( 17 : 00-18 : 59 )

6. Tuổi Ất Sửu mua xe ngày nào tốt trong tháng 6 năm 2022

Trong tháng 6 có những ngày mua xe tốt, thuận tiện như sau :

Ngày tốt Giờ tốt trong ngày
Dương lịch : Ngày 6/6/2022 ( Thứ 2 )
Âm lịch : Ngày 8/5/2022
Ngày Canh Dần, tháng Bính Ngọ, năm Nhâm Dần .
Tí ( 23 : 00-0 : 59 )
Sửu ( 1 : 00-2 : 59 )
Thìn ( 7 : 00-8 : 59 )
Tỵ ( 9 : 00-10 : 59 )
Mùi ( 13 : 00-14 : 59 )
Tuất ( 19 : 00-20 : 59 )
Lịch dương : Ngày 8/6/2022 ( Thứ 4 )
Lịch âm : Ngày 10/5/2022
Ngày Nhâm Thìn, tháng Bính Ngọ, năm Nhâm Dần .
Dần ( 3 : 00-4 : 59 )
Thìn ( 7 : 00-8 : 59 )
Tỵ ( 9 : 00-10 : 59 )
Thân ( 15 : 00-16 : 59 )
Dậu ( 17 : 00-18 : 59 )
Hợi ( 21 : 00-22 : 59 )
Lịch dương : Ngày 18/6/2022 ( Thứ 7 )
Lịch âm : Ngày 20/5/2022
Ngày Nhâm Dần, tháng Bính Ngọ, năm Nhâm Dần .
Tí ( 23 : 00-0 : 59 )
Sửu ( 1 : 00-2 : 59 )
Thìn ( 7 : 00-8 : 59 )
Tỵ ( 9 : 00-10 : 59 )
Mùi ( 13 : 00-14 : 59 )
Tuất ( 19 : 00-20 : 59 )
Lịch dương : Ngày 30/6/2022 ( Thứ 5 )
Lịch âm : Ngày 2/6/2022
Ngày Giáp Dần, tháng Đinh Mùi, năm Nhâm Dần .
Tí ( 23 : 00-0 : 59 )
Sửu ( 1 : 00-2 : 59 )
Thìn ( 7 : 00-8 : 59 )
Tỵ ( 9 : 00-10 : 59 )
Mùi ( 13 : 00-14 : 59 )
Tuất ( 19 : 00-20 : 59 )

7. Tuổi Ất Sửu 1985 mua xe ngày nào tốt tháng 7 năm 2022?

Tháng 7 này có nhưng ngày mua xe tốt như sau. Bạn tìm hiểu thêm list phía dưới nhé .

Ngày tốt Giờ tốt trong ngày
Dương lịch : Ngày 13/7/2022 ( Thứ 4 )
Âm lịch : Ngày 15/6/2022
Ngày Đinh Mão, tháng Đinh MMùi, năm Nhâm Dần .
Tí ( 23 : 00-0 : 59 )
Dần ( 3 : 00-4 : 59 )
Mão ( 5 : 00-6 : 59 )

Ngọ (11:00-12:59)

Mùi ( 13 : 00-14 : 59 )
Dậu ( 17 : 00-18 : 59 )

Dương lịch : Ngày 15/7/2022 ( Thứ 6 )
Âm lịch : Ngày 17/6/2022
Ngày Kỷ Tỵ, tháng Đinh Mùi, năm Nhâm Dần .
Sửu ( 1 : 00-2 : 59 )
Thìn ( 7 : 00-8 : 59 )
Ngọ ( 11 : 00-12 : 59
Mùi ( 13 : 00-14 : 59 )
Tuất ( 19 : 00-20 : 59 )
Hợi ( 21 : 00-22 : 59 )
Dương lịch : Ngày 27/7/2022 ( Thứ 4 )
Âm lịch : Ngày 29/6/2022
Ngày Tân Tỵ, tháng Đinh Mùi, năm Nhâm Dần .
Sửu ( 1 : 00-2 : 59 )
Thìn ( 7 : 00-8 : 59
Ngọ ( 11 : 00-12 : 59 )
Mùi ( 13 : 00-14 : 59 )
Tuất ( 19 : 00-20 : 59 )
Hợi ( 21 : 00-22 : 59 )

8. Tuổi Ất Sửu mua xe ngày nào tốt năm 2022 tháng 8

Tháng 7 âm lịch thường được biết đến là tháng không suôn sẻ. Thật may không có ngày nào tốt để mua xe trong tháng này. Bạn tìm hiểu thêm những tháng khác bên dưới nhé !

9. Tuổi Ất Sửu mua xe ngày nào tốt năm 2022 tháng 9

Những ngày mua xe suôn sẻ trong tháng 9 gồm có :

Ngày tốt Giờ tốt trong ngày
Dương lịch : Ngày 1/9/2022 ( Thứ 5 )
Âm lịch : Ngày 6/8/2022
Ngày Đinh Tý, tháng Kỷ Dậu, năm Nhâm Dần .
Sửu ( 1 : 00-2 : 59 )
Thìn ( 7 : 00-8 : 59 )
Ngọ ( 11 : 00-12 : 59 )
Mùi ( 13 : 00-14 : 59 )
Tuất ( 19 : 00-20 : 59 )
Hợi ( 21 : 00-22 : 59 )
Dương lịch : Ngày 4/9/2022 ( Chủ nhật )
Âm lịch : Ngày 9/8/2022
Ngày Canh Thân, tháng Kỷ Dậu, năm Nhâm Dần .
Tí ( 23 : 00-0 : 59 )
Sửu ( 1 : 00-2 : 59 )
Thìn ( 7 : 00-8 : 59 )
Tỵ ( 9 : 00-10 : 59 )
Mùi ( 13 : 00-14 : 59 )
Tuất ( 19 : 00-20 : 59 )
Lịch dương : Ngày 10/9/2022 ( Thứ 7 )
Âm lịch : Ngày 15/8/2022
Ngày Bính Dần, tháng Kỷ Dậu, năm Nhâm Dần .
Tí ( 23 : 00-0 : 59 )
Sửu ( 1 : 00-2 : 59 )
Thìn ( 7 : 00-8 : 59 )
Tỵ ( 9 : 00-10 : 59 )
Mùi ( 13 : 00-14 : 59 )
Tuất ( 19 : 00-20 : 59 )
Dương lịch : Ngày 14/9/2022 ( Thứ 4 )
Âm lịch : Ngày 19/8/2022
Ngày Canh Ngọ, tháng Kỷ Dậu, năm Nhâm Dần .
Tí ( 23 : 00-0 : 59 )
Sửu ( 1 : 00-2 : 59 )
Mão ( 5 : 00-6 : 59 )
Ngọ ( 11 : 00-12 : 59 )
Thân ( 15 : 00-16 : 59 )
Dậu ( 17 : 00-18 : 59 )
Dương lịch : Ngày 16/9/2022 ( Thứ 6 )
Âm lịch : Ngày 21/8/2022
Ngày Nhâm Thân, tháng Kỷ Dậu, năm Nhâm Dần .
Tí ( 23 : 00-0 : 59
Sửu ( 1 : 00-2 : 59 )
Thìn ( 7 : 00-8 : 59 )
Tỵ ( 9 : 00-10 : 59 )
Mùi ( 13 : 00-14 : 59 )
Tuất ( 19 : 00-20 : 59 )
Dương lịch : Ngày 25/9/2022 ( Chủ nhật )
Âm lịch : Ngày 30/8/2022
Ngày Tân Tỵ, tháng Kỷ Dậu, năm Nhâm Dần .
Sửu ( 1 : 00-2 : 59 )
Thìn ( 7 : 00-8 : 59 )
Ngọ ( 11 : 00-12 : 59 )
Mùi ( 13 : 00-14 : 59 )
Tuất ( 19 : 00-20 : 59 )
Hợi ( 21 : 00-22 : 59 )

10. Ngày đẹp mua xe tháng 10 năm 2022 tuổi Ất Sửu

Tham khảo list bên dưới để tìm được ngày mua xe hợp tuổi nhé !

Ngày tốt Giờ tốt trong ngày
Dương lịch : Ngày 7/12/2022 ( Thứ 6 )
Âm lịch : Ngày 12/9/2022
Ngày Quý Tỵ, tháng Canh Tuất, năm Nhâm Dần .
Sửu ( 1 : 00-2 : 59 )
Thìn ( 7 : 00-8 : 59 )
Ngọ ( 11 : 00-12 : 59 )
Mùi ( 13 : 00-14 : 59 )
Tuất ( 19 : 00-20 : 59 )
Hợi ( 21 : 00-22 : 59 )
Dương lịch : Ngày 10/10/2022 ( Thứ 2 )
Âm lịch : Ngày 15/9/2022
Ngày Bính Thân, tháng Canh Tuất, năm Nhâm Dần .
Tí ( 23 : 00-0 : 59 )
Sửu ( 1 : 00-2 : 59 )
Thìn ( 7 : 00-8 : 59 )
Tỵ ( 9 : 00-10 : 59 )
Mùi ( 13 : 00-14 : 59 )
Tuất ( 19 : 00-20 : 59 )
Lịch dương : Ngày 19/10/2022 ( Thứ 4 )
Lịch âm : Ngày 24/9/2022
Ngày Ất Tỵ, tháng Canh Tuất, năm Nhâm Dần .
Sửu ( 1 : 00-2 : 59 )
Thìn ( 7 : 00-8 : 59 )
Ngọ ( 11 : 00-12 : 59 )
Mùi ( 13 : 00-14 : 59 )
Tuất ( 19 : 00-20 : 59 )
Hợi ( 21 : 00-22 : 59 )
Dương lịch : Ngày 30/10/2022 ( Chủ nhật )
Âm lịch : Ngày 6/10/2022
Ngày Bính Thìn, tháng Tân Hợi, năm Nhâm Dần .
Dần ( 3 : 00-4 : 59 )
Thìn ( 7 : 00-8 : 59 )
Tỵ ( 9 : 00-10 : 59 ) ,
Thân ( 15 : 00-16 : 59 )
Dậu ( 17 : 00-18 : 59 )
Hợi ( 21 : 00-22 : 59 )

11.Tuổi Ất Sửu mua xe tháng nào tốt tháng 11 năm 2022

Tham khảo những ngày bên dưới nếu bạn muốn mua được xe tốt nhé !

Ngày tốt Giờ tốt trong ngày
Lịch dương : Ngày 19/11/2022 ( Thứ 7 )
Lịch âm : Ngày 26/10/2022
Ngày Bính Tý, tháng Tân Hợi, năm Nhâm Dần .
Tí ( 23 : 00-0 : 59 )
Sửu ( 1 : 00-2 : 59 )
Mão ( 5 : 00-6 : 59 )
Ngọ ( 11 : 00-12 : 59 )
Thân ( 15 : 00-16 : 59 )
Dậu ( 17 : 00-18 : 59 )
Lịch dương : Ngày 23/11/2022 ( Thứ 4 )
Lịch âm : Ngày 30/10/2022
Ngày Canh Thìn, tháng Tân Hợi, năm Nhâm Dần .
Dần ( 3 : 00-4 : 59 )
Thìn ( 7 : 00-8 : 59 )
Tỵ ( 9 : 00-10 : 59 )
Thân ( 15 : 00-16 : 59 )
Dậu ( 17 : 00-18 : 59 )
Hợi ( 21 : 00-22 : 59 )
Lịch dương : Ngày 27/11/2022 ( Chủ nhật )
Lịch âm : Ngày 4/11/2022
Ngày Giáp Thân, tháng Nhâm Tý, năm Nhâm Dần .
Tí ( 23 : 00-0 : 59 )
Sửu ( 1 : 00-2 : 59 )
Thìn ( 7 : 00-8 : 59 )
Tỵ ( 9 : 00-10 : 59 )
Mùi ( 13 : 00-14 : 59 )
Tuất ( 19 : 00-20 : 59 )

12. Tuổi Ất Sửu 1985 mua xe ngày nào tốt tháng 12 năm 2022?

Tháng 12 cuối năm là thời gian thích hợp để bạn hoàn toàn có thể tổng kết và sắm những món đồ cho năm mới. Một chiếc xe mới sẽ giúp năm mới được khởi đầu tốt hơn. Cùng tìm hiểu thêm những ngày bên dứo nhé !

Ngày tốt Giờ tốt trong ngày
Lịch dương : Ngày 1/12/2022 ( Thứ 5 )
Lịch âm : Ngày 8/11/2022
Ngày Mậu Tý, tháng Nhâm Tý, năm Nhâm Dần .
Tí ( 23 : 00-0 : 59 )
Sửu ( 1 : 00-2 : 59 )
Mão ( 5 : 00-6 : 59 )
Ngọ ( 11 : 00-12 : 59 )
Thân ( 15 : 00-16 : 59 )
Dậu ( 17 : 00-18 : 59 )
Lịch dương : Ngày 9/12/2022 ( Thứ 6 )
Lịch âm : Ngày 16/11/2022
Ngày Bính Thân, tháng Nhâm Tý, năm Nhâm Dần .
Tí ( 23 : 00-0 : 59 )
Sửu ( 1 : 00-2 : 59 )
Thìn ( 7 : 00-8 : 59 )
Tỵ ( 9 : 00-10 : 59 )
Mùi ( 13 : 00-14 : 59 )
Tuất ( 19 : 00-20 : 59 )
Lịch dương : Ngày 13/12/2022 ( Thứ 4 )
Lịch âm : Ngày 20/11/2022
Ngày Canh Tý, tháng Nhâm Tý, năm Nhâm Dần .
Tí ( 23 : 00-0 : 59 )
Sửu ( 1 : 00-2 : 59 )
Mão ( 5 : 00-6 : 59 )
Ngọ ( 11 : 00-12 : 59 )
Thân ( 15 : 00-16 : 59 )
Dậu ( 17 : 00-18 : 59 )
Lịch dương : Ngày 21/12/2022
Lịch âm : Ngày 28/11/2022
Ngày Mậu Thân, tháng Nhâm Tý, năm Nhâm Dần .
Tí ( 23 : 00-0 : 59 )
Sửu ( 1 : 00-2 : 59 )
Thìn ( 7 : 00-8 : 59 )
Tỵ ( 9 : 00-10 : 59 )
Mùi ( 13 : 00-14 : 59 )
Tuất ( 19 : 00-20 : 59 )
Lịch dương : Ngày 28/12/2022
Lịch âm : Ngày 6/12/2022
Ngày Ất Mão, tháng Quý Sửu, năm Nhâm Dần .
Tí ( 23 : 00-0 : 59 )
Dần ( 3 : 00-4 : 59 )
Mão ( 5 : 00-6 : 59 )
Ngọ ( 11 : 00-12 : 59 )
Mùi ( 13 : 00-14 : 59 )
Dậu ( 17 : 00-18 : 59 )

Hi vọng với những thông tin trên, bạn đã tìm được câu trả lời cho câu hỏi “Tuổi Ất Sửu mua xe ngày nào tốt?”. Nếu bạn có bất kì thắc mắc nào hoặc muốn chúng tôi xem ngày tốt giúp bạn, hãy liên hệ ngay Phong Thủy Tam Nguyên nhé! Hẹn gặp lại các bạn vào bài viết sau! 

Thông tin liên hệ:

  • Hà Nội: Lô A12/D7, ngõ 66 Khúc Thừa Dụ, Khu đô thị mới Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy.
  • Quảng Ninh: Số 81 đường Nguyễn Văn Cừ, phường Hồng Hải, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.
  • Đà Nẵng: 134 Điện Biên Phủ, Phường Chính Gián, Quận Thanh Khê.
  • HCM: 38 Hoàng Văn Thụ, Phường 9, Quận Phú Nhuận
  • Hotline: 1900.2292
  • Website: phongthuyvuong.com
  • Email: [ email protected ]

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *