Mẫu hợp đồng thuê nhà kinh doanh mới nhất 2017

Hợp đồng thuê nhà để kinh doanh mới nhất

Tải mẫu hợp đồng thuê nhà để kinh doanh thương mại mới nhất, mẫu hợp đồng thuê nhà để kinh doanh thương mại mới nhất năm 2017, hợp đồng thuê nhà để kinh doanh thương mại …

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—–o0o—–

HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ

– Căn cứ vào Bộ luật dân sự của nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm năm ngoái ;
– Căn cứ vào nhu yếu năng lực của hai bên .

 Hôm nay, ngày….. tháng …. năm ….tại địa chỉ số (địa chỉ thuê), Chúng tôi gồm: 

BÊN CHO THUÊ (Gọi tắt là bên A).

CÔNG TY … (Trường hợp bên cho thuê là doanh nghiệp được ủy quyền cho thuê/ chủ đầu tư của địa điểm cho thuê)

Địa chỉ trụ sở chính :
Giấy ghi nhận ĐK doanh nghiệp số
Điện thoại :
Đại diện : … … Chức vụ : … … … … … .
Hộ khẩu thường trú : … …
Hoặc :

ÔNG: ….. (Trường hợp bên cho thuê là cá nhân cho thuê)

CMND số : Ngày cấp : Nơi cấp :
Hộ khẩu thường trú :
Chỗ ở hiện tại :
Điện thoại :
Là chủ sở hữu và sử dụng hợp pháp của căn nhà cho thuê nêu tại Điều 1 hợp đồng này .

BÊN THUÊ (Gọi tắt là bên B).

ÔNG: …..

CMND số : Ngày cấp : Nơi cấp :
Hộ khẩu thường trú :
Điện thoại : … … … … … … … … … … … … … .
Hoặc :

CÔNG TY …

Địa chỉ trụ sở chính :
Giấy ghi nhận ĐK doanh nghiệp số
Điện thoại :
Đại diện : … … Chức vụ : … … … … … .
Hộ khẩu thường trú : … …

Hai bên cùng thỏa thuận ký kết hợp đồng thuê nhà với những nội dung sau:

ĐIỀU 1: NỘI DUNG HỢP ĐỒNG

 1. Bên A chấp thuận đồng ý cho thuê và bên B đồng ý chấp thuận thuê tầng … của căn nhà số … .. theo Giấy ghi nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất số … … … … … … … … … …. Do Ủy ban nhân dân … … … … … … … … … …. cấp ngày … / …. / … .
 2. Diện tích là : …. gồm : hàng loạt diện tích quy hoạnh tầng … của căn nhà và khoảng trống phía trước căn nhà. Bên B được quyền sử dụng phần hiên chạy dọc, lề đường, khu vực phía trước của căn nhà .
 3. Mục đích thuê :

– Làm trụ sở công ty do Ông / Bà : … …. Là người đại diện thay mặt theo pháp lý ;
– Kinh doanh, kinh doanh những mẫu sản phẩm công ty sản xuất, kinh doanh thương mại .

ĐIỀU 2: THỜI HẠN CHO THUÊ NHÀ

 1. Thời hạn cho thuê nhà nêu tại Điều 1 của hợp đồng được tính đến ngày … .. tháng …. năm … ..
 2. Hết thời hạn thuê nêu trên, nếu hai bên có nhu yếu và mong ước liên tục thực thi hợp đồng thì hai bên sẽ cùng nhau thỏa thuận hợp tác ký kết hợp đồng mới hoặc gia hạn hợp đồng này .
 3. Khi hết hạn hợp đồng mà hai bên không liên tục ký kết hợp đồng mới thì bên B phải trả lại nhà cho bên A ngay khi chấm hết hợp đồng thuê nhà. Bên B có thời hạn 30 ngày để quét dọn, luân chuyển gia tài, trang thiết bị của mình và phải trả lại nhà cho bên A .

ĐIỀU 3: GIÁ THUÊ NHÀ VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

 1. Giá thuê nhà tại Điều 1 của hợp đồng này như sau :

1.1. Giá thuê hàng tháng là … .. đ / 01 tháng ( Bằng chữ : … … … … … … … … … … … … … ) .
1.2. Giá thuê trên được giữ không thay đổi trong suốt thời hạn thuê ; nếu có đổi khác những bên sẽ thống nhất bằng một văn bản khác .

 1. Phương thức thanh toán giao dịch : Tiền thuê nhà được thanh toán giao dịch … .. tháng một lần .
 2. Tất cả những khoản thuế có tương quan đến nhà thuê trong thời hạn thuê theo Hợp đồng sẽ do bên B trả. Giá thuê nhà chưa gồm có những ngân sách sử dụng như : tiền điện, nước, điện thoại cảm ứng, internet, vv … những ngân sách này sẽ được bên B ( bên thuê ) trả riêng, theo mức tiêu thụ trong thực tiễn .

ĐIỀU 4: NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN LỢI CỦA BÊN A.

 1. Nghĩa vụ của bên A:

1.1. Bên A bảo vệ căn nhà tại Điều 1 của hợp đồng này thuộc quyền sở hữu hợp pháp của bên A ;
1.2. Bên A cam kết bảo vệ quyền sử dụng toàn vẹn hợp pháp và tạo mọi điều kiện kèm theo thuận tiện để bên B sử dụng mặt bằng hiệu suất cao ;

1.3.  Tạo mọi điều kiện để bên B được sử dụng căn nhà thuận tiện, không làm ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của bên B, hỗ trợ bên B các thủ tục pháp lý liên quan đến việc sử dụng căn nhà (nếu có).

 1. Bên A có các quyền sau đây:

2.1. Có quyền nhu yếu chấm hết hợp đồng khi bên B sử dụng nhà không đúng mục tiêu, kinh doanh, hàng quốc cấm và bị cơ quan nhà nước có thẩm quyền tước giấy phép kinh doanh thương mại .
2.2. Có quyền nhu yếu bên B giao dịch thanh toán đúng hạn .
2.3. Yêu cầu bên B trả lại nhà khi hết thời hạn cho thuê theo Hợp đồng này theo pháp luật tại Khoản 3 Điều 2 Hợp đồng này .

ĐIỀU 5: NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN CỦA BÊN B.

 1. Nghĩa vụ của bên B:

1.1. Bên B tự bảo quản trang thiết bị mà bên A chuyển giao trong quy trình sử dụng .
1.2. Sử dụng diện tích quy hoạnh thuê vào đúng mục tiêu thuê, khi cần thay thế sửa chữa, tái tạo theo nhu yếu sử dụng riêng sẽ tranh luận đơn cử với bên A và phải được bên A chấp thuận đồng ý và tuân thủ theo đúng pháp luật của nhà nước về kiến thiết xây dựng cơ bản. Ngân sách chi tiêu thay thế sửa chữa này do bên B tự bỏ ra và bên A không bồi hoàn lại khi hết thời hạn của hợp đồng
1.3. Trả đủ tiền thuê theo phương pháp đã thỏa thuận hợp tác .
1.4. Tuân theo những lao lý bảo vệ thiên nhiên và môi trường, không được làm tổn hại đến quyền, quyền lợi của người sử dụng đất xung quanh, giữ gìn bảo mật an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy, nếu xảy ra cháy nổ thì bên B phải trọn vẹn chịu nghĩa vụ và trách nhiệm và phải bồi thường những khoản thiệt hại do lỗi của bên B gây ra .
1.5. Tự giao dịch thanh toán tiền điện nước, tiền điện thoại cảm ứng, phí vệ sinh, bảo mật an ninh trật tự và những khoản ngân sách phát sinh trong quy trình sử dụng căn nhà kể từ ngày nhận chuyển giao, giao dịch thanh toán ngân sách sửa chữa thay thế, thay mới những thiết bị hỏng nếu do lỗi bên B .
1.6. Khi chuyển giao nhà phải bảo vệ những trang thiết bị được kê khai trong bảng kê gia tài lúc mới thuê đều trong thực trạng sử dụng được, không kể những hao mòn tự nhiên, hao mòn tất yếu do quy trình sử dụng trong số lượng giới hạn được cho phép .
1.7. Trước khi chấm hết hợp đồng này, bên B phải thanh toán giao dịch hết tiền điện, nước, điện thoại thông minh, thuế kinh doanh thương mại … và giao lại nhà đã thuê cho bên A

 1. Bên B có các quyền sau đây:

2.1. Yêu cầu bên A chuyển giao nhà đúng như đã thỏa thuận hợp tác .
2.2. Lắp đặt những thiết bị, mạng lưới hệ thống dây điện thoại cảm ứng, mạng lưới hệ thống mạng và lắp ráp những thiết bị thiết yếu ship hàng cho mục tiêu kinh doanh thương mại .
2.3. Được sử dụng hàng loạt phần diện tích quy hoạnh vỉa hè dùng để xe của nhân viên cấp dưới và người mua ; khoảng trống mặt tiền để treo biển quảng cáo, … theo lao lý của pháp lý .
2.4. Được quyền sửa chữa thay thế tái tạo căn nhà tương thích với mục tiêu kinh doanh thương mại của bên B ( phải có sự chấp thuận đồng ý của Bên A ) .
2.5. Được quyền chuyển nhượng ủy quyền hợp đồng thuê này hoặc cho người khác thuê lại nếu được sự chấp thuận đồng ý của Bên A
2.6. Được phép chuyển nhượng ủy quyền hợp đồng thuê nhà cho người khác cho thuê lại sau khi được sự đồng ý chấp thuận của bên A .

ĐIỀU 6: CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG

 1. Trong quy trình triển khai hợp đồng, nếu một bên muốn chấm hết hợp đồng trước thời hạn phải thông tin cho bên kia biết trước tối thiểu 60 ( sáu mươi ) ngày ; những bên vẫn phải triển khai nghĩa vụ và trách nhiệm của mình đến thời gian chấm hết
 2. Trong thời hạn có hiệu lực thực thi hiện hành của hợp đồng nếu một bên phát hiện bên kia có hành vi vi phạm hợp đồng và có địa thế căn cứ về việc vi phạm đó thì phải thông tin bằng văn bản cho bên có hành vi vi phạm biết và nhu yếu khắc phục những vi phạm đó. Trong thời hạn 30 ( ba mươi ) ngày kể từ ngày nhận được thông tin mà bên có hành vi vi phạm không khắc phục thì bên có quyền lợi và nghĩa vụ bị xâm phạm có quyền đơn phương chấm hết hợp đồng trước thời hạn. Bên nào có lỗi dẫn đến việc đơn phương chấm hết hợp đồng thì bên đó phải chịu nghĩa vụ và trách nhiệm bồi thường theo lao lý của pháp lý .
 3. Trong mọi trường hợp chấm hết hợp đồng, kể cả trường hợp chấm hết hợp đồng trước thời hạn hay trường hợp đơn phương chấm hết hợp đồng, Bên B đều có thời hạn 30 ngày để quét dọn, luân chuyển gia tài, trang thiết bị của mình trước khi trả lại nhà cho bên A .

ĐIỀU 7: CHUYỂN TIẾP HỢP ĐỒNG

 1. Ngay sau khi Công ty do bên B là người đại diện thay mặt theo pháp lý được Cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng, thì bên B của hợp đồng này ( Ông / Bà … ) sẽ mặc nhiên được quy đổi từ Ông / Bà … sang cho Công ty do Ông / Bà … là người đại diện thay mặt theo pháp lý .
 2. Công ty do bên B ( Ông / Bà : … ) là người đại diện thay mặt theo pháp lý sẽ mặc nhiên trở thành bên B ( bên thuê ) của hợp đồng này và những văn bản pháp lý khác tương quan khác .
 3. Mọi quyền lợi và nghĩa vụ và nghĩa vụ và trách nhiệm của Ông / Bà …. theo Hợp đồng này và những văn bản khác có tương quan sẽ được chuyển tiếp cho Công ty do Ông / Bà …. là người đại diện thay mặt theo pháp lý .

ĐIỀU 8: ĐIỀU KHOẢN CHUNG

 1. Trong quy trình thực thi hợp đồng này, nếu phát sinh tranh chấp, những bên cùng nhau thương lượng xử lý trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi và nghĩa vụ của nhau ; trong trường hợp không thương lượng được thì một trong hai bên có quyền khởi kiện để nhu yếu Tòa án có thẩm quyền xử lý theo pháp luật của pháp lý ; quyết định hành động của Tòa án là quyết định hành động sau cuối .
 2. Những yếu tố chưa được thỏa thuận hợp tác trong hợp đồng này sẽ được thực thi theo lao lý của pháp lý .
 3. Hai bên đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm, quyền lợi hợp pháp của mình, hậu quả pháp lý của việc giao kết hợp đồng và đã ký tên dưới đây để làm vật chứng .
 4. Mọi sửa đổi, bổ trợ bất kể lao lý nào của Hợp đồng này sẽ được những bên thống nhất thỏa thuận hợp tác bằng Phụ lục Hợp đồng giữa những bên .
 5. Hợp đồng này có hiệu lực hiện hành kể từ ngày ký .
 6. Hợp đồng này gồm 08 ( tám ) Điều, với 06 ( sáu ) trang và được lập thành 04 bản có giá trị pháp lý như nhau ; bên A giữ 02 bản ; bên B giữ 02 bản .

CHỮ KÝ CỦA CÁC BÊN

BÊN CHO THUÊ (BÊN A)

BÊN THUÊ (BÊN B)

>>>Tải mẫu hợp đồng thuê nhà kinh doanh mới nhất

   Liên kết tham khảo:

4
/
5

(

2
bầu chọn
)

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *