Mẫu hợp đồng hợp tác kinh doanh khách sạn năm 2021

Vậy, hợp đồng hợp tác kinh doanh khách sạn là gì? Làm sao có thể soạn thảo và chuẩn bị một hợp đồng hợp tác kinh doanh khách sạn đầy đủ nội dung và đảm bảo tính pháp lý. Đây luôn là những vấn đề mà các khách hàng có nhu cầu luôn quan tâm. Do đó, bài viết này sẽ làm rõ bản chất của việc hợp tác kinh doanh khách sạn, một số nội dung quan trọng trong hợp đồng hợp tác kinh doanh khách sạn và cách thức làm sao để có thể soạn thảo một bản hợp đồng đầy đủ từ khía cạnh kinh tế đến khía cạnh pháp lý. Ngoài ra, bài viết cũng đưa ra mẫu hợp đồng hợp tác kinh doanh khách sạn để khách hàng tham khảo.

  1.Hợp đồng hợp tác kinh doanh khách sạn là gì?

Kinh doanh khách sạn hiện nay được các nhà đầu tư tiến hành hợp tác thực hiện khá nhiều tại Việt Nam. Hợp tác kinh doanh là hợp đồng được ký giữa các nhà đầu tư nhằm hợp tác kinh doanh, phân chia lợi nhuận, phân chia sản phẩm theo quy định của pháp luật mà không thành lập tổ chức kinh tế. Như vậy, có thể hiểu hợp đồng hợp tác kinh doanh khách sạn là việc có tổ chức hoặc cá nhân nào đó ký kết hợp đồng với nhau nhằm mục đích kinh doanh khách sạn để cùng phân chia lợi nhuận. 

Tuy nhiên đối với việc thực hiện hoạt động này, các bên phải tiến hành mở các khách sạn để tiến hành hoạt động kinh doanh. 

   2.Hình thức thực hiện hợp đồng hợp tác kinh doanh khách sạn

Hợp đồng hợp tác kinh doanh khách sạn có thể được ký kết dưới những hình thức sau:

( 1 ) Hợp đồng được ký kết giữa những tổ chức triển khai, cá thể trong nước thực thi theo lao lý của pháp lý về dân sự .
( 2 ) Hợp đồng được ký kết giữa những tổ chức triển khai, cá thể trong nước với những tổ chức triển khai, cá thể quốc tế hoặc giữa những những tổ chức triển khai, cá thể quốc tế triển khai thủ tục cấp Giấy chứng nhận ĐK góp vốn đầu tư theo lao lý tại Luật góp vốn đầu tư
Lưu ý : Các bên tham gia hợp đồng hoàn toàn có thể xây dựng ban điều phối để triển khai hợp đồng. Chức năng, trách nhiệm, quyền hạn của ban điều phối do những bên thỏa thuận hợp tác .

  3.Một số nội dung quan trọng trong hợp đồng hợp tác kinh doanh khách sạn

 1. Mẫu hợp đồng hợp tác kinh doanh khách sạn gồm có những nội dung đa phần sau đây :
 1. a ) Tên, địa chỉ, người đại diện thay mặt có thẩm quyền của những bên tham gia hợp đồng ; địa chỉ thanh toán giao dịch hoặc khu vực thực thi dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư ;
 2. b ) Mục tiêu và khoanh vùng phạm vi hoạt động giải trí góp vốn đầu tư kinh doanh thương mại ;
 3. c ) Đóng góp của những bên tham gia hợp đồng và phân loại hiệu quả góp vốn đầu tư kinh doanh thương mại giữa những bên ;
 4. d ) Tiến độ và thời hạn thực thi hợp đồng ;

đ ) Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của những bên tham gia hợp đồng ;

 1. e ) Sửa đổi, chuyển nhượng ủy quyền, chấm hết hợp đồng ;
 2. g ) Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng, phương pháp xử lý tranh chấp .
 1. Trong quy trình thực thi hợp đồng, những bên tham gia hợp đồng được thỏa thuận hợp tác sử dụng gia tài hình thành từ việc hợp tác kinh doanh thương mại để xây dựng doanh nghiệp theo lao lý của pháp lý về doanh nghiệp .
 2. Các bên tham gia hợp đồng có quyền thỏa thuận hợp tác những nội dung khác không trái với pháp luật của pháp lý .

   4.Hướng dẫn chuẩn bị và soạn thảo hợp đồng hợp tác kinh doanh khách sạn

Bước 1: Chuẩn bị ngành nghề kinh doanh và lựa chọn đối tác cá nhân

Bước 2: Soạn thảo các nội dung trong hợp đồng:

 1. a ) Tên, địa chỉ, người đại diện thay mặt có thẩm quyền của những bên tham gia hợp đồng ; địa chỉ thanh toán giao dịch hoặc khu vực triển khai dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư: Ghi không thiếu tên, và thông tin của tổ chức triển khai cá thể và khu vực thực thi hoạt động giải trí kinh doanh thương mại ;
 2. b ) Mục tiêu và khoanh vùng phạm vi hoạt động giải trí góp vốn đầu tư kinh doanh thương mại : Kinh doanh với dự tính gì, khoanh vùng phạm vi về ngành nghề kinh doanh thương mại, khoanh vùng phạm vi về khoảng trống và thời hạn : Ghi đầy
 3. c ) Đóng góp của những bên tham gia hợp đồng và phân loại tác dụng góp vốn đầu tư kinh doanh thương mại giữa những bên :góp vốn trong hợp đồng hợp tác kinh doanh thương mại là vô cùng quan trọng, do đó cần rõ ràng tỷ suất vốn góp của những bên là bao nhiêu, tỉ lệ phân loại doanh thu là bao nhiêu ?
 4. d )Tiến độ và thời hạn triển khai hợp đồng :ghi rõ thời hạn hợp đồng là năm, hoặc tháng ;

đ) Quyền, nghĩa vụ của các bên tham gia hợp đồng: liệt kê đầy đủ các quyền và nghĩa vụ các bên.

 1. e ) Sửa đổi, chuyển nhượng ủy quyền, chấm hết hợp đồng :nguyên do sửa đổi, chuyển nhượng ủy quyền chấm hết và hình thức thực thi ;
 2. g ) Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng, phương pháp xử lý tranh chấp :nghĩa vụ và trách nhiệm đơn cử như bồi thường thiệt hại, phạt vi phạm ; phương pháp xử lý hoàn toàn có thể là trọng tài hoặc TANDTC .

Bước 3: Kiểm tra lại nội dung hợp đồng và ký kết vào hợp đồng (nếu cần có thể công chứng để đảm bảo tính pháp lý)

Chuẩn bị tối thiểu 2 bản hợp đồng, nếu hợp tác với đối tác chiến lược quốc tế phải sẵn sàng chuẩn bị hợp đồng song ngữ hoặc hợp đồng cả tiếng anh lẫn tiếng việt .

 • Mẫu hợp đồng hợp tác kinh doanh khách sạn

Dưới đây là mẫu hợp đồng hợp tác kinh doanh khách sạn:

HỢP ĐỒNG HỢP TÁC KINH DOANH KHÁCH SẠN

Số: …../HDHTKD

……., ngày…. tháng ……năm …….

Căn cứ vào Bộ luật dân sự 2015;

Căn cứ vào nhu cầu vào mục đích của các bên;

Dựa trên tinh thần thiện chí và tự nguyện của các bên;

Chúng tôi gồm có:

Bên A: [ ]

 • Địa chỉ : [ ]
 • Điện thoại : [ ]
 • Fax : [ ]
 • Đại diện : [ ]
 • Chức vụ : [ ]

Bên B: [ ]

 • Địa chỉ : [ ]
 • Điện thoại : [ ]
 • Fax : [ ]
 • Đại diện : [ ]
 • Chức vụ : [ ]

Sau khi tranh luận, hai bên thống nhất triển khai những pháp luật của hợp đồng hợp tác kinh doanh thương mại này như sau :

Điều 1: Mục đích hợp đồng

1.1 Để nâng cao hiệu suất sử dụng mặt phẳng của Bên A, Bên A đồng ý chấp thuận cùng Bên B góp vốn góp vốn đầu tư để sửa chữa thay thế, thiết kế xây dựng lại, shopping gia tài, trang thiết bị, công cụ và tái tạo trên cấu trúc cơ sở hiện hữu ( không đổi khác cấu trúc ) của tòa nhà [ ] thành một khách sạn gồm có những dịch vụ : phòng ngủ, nhà hàng quán ăn, bar và những hoạt động giải trí kinh doanh thương mại khác theo lao lý của pháp lý ;

Điều 2: Vốn đầu tư và thực hiện góp vốn

2.1 Hai bên thỏa thuận hợp tác những khuôn khổ góp vốn đầu tư kiến thiết xây dựng, sửa chữa thay thế, shopping mới gia tài, trang thiết bị, công cụ dự trù tổng vốn góp vốn đầu tư tối thiểu là [ ] VND ( [ ] đồng VND ) như nêu cụ thể tại Phụ lục A đính kèm hợp đồng này .
2.2 Trang thiết bị dụng cụ cho thuê không thuộc vốn góp vốn đầu tư. Giá trị phần thiết kế xây dựng của toà nhà và giá thuê đất thuộc chiếm hữu của Bên A và không được góp vào vốn hợp tác kinh doanh thương mại .

Điều 3: Thực hiện đầu tư

3.1 Bên B nhận nghĩa vụ và trách nhiệm thay mặt đại diện những bên thực thi toàn vẹn những khuôn khổ góp vốn đầu tư đúng như thỏa thuận hợp tác tại điều ( 2.1 ) và Phụ lục A của Hợp đồng, hàng loạt khu công trình góp vốn đầu tư sẽ được quyết toán và truy thuế kiểm toán theo đúng pháp luật nhà nước. Bên B đồng ý chấp thuận cung ứng cho Bên A một bộ hồ sơ có tương quan đến việc hợp tác kinh doanh thương mại .
3.2 Bên A sẽ chuyển giao mặt phẳng và những gia tài, trang thiết bị hiện có cho Bên B trước ngày [ ]. Việc chuyển giao được lập thành biên bản và những gia tài của Bên A cũng sẽ được nêu tại Phụ Lục A Hợp Đồng này .

Điều 4: Ký quỹ

Ngay khi sau khi hợp đồng được hai bên ký kết, Bên B nộp cho Bên A số tiền ký quỹ tương tự 06 ( sáu ) tháng phí sử dụng mặt phẳng từ hoạt động giải trí hợp tác kinh doanh thương mại là : [ ] Số tiền ký quỹ này sẽ được trừ dần vào số phí sử dụng mặt phẳng Bên B cần chia cho Bên A trong 03 ( ba ) tháng đầu từ ngày [ ] tháng [ ] năm [ ] để bảo vệ nghĩa vụ và trách nhiệm kinh tế tài chính so với Bên A.

Điều 5: Tổ chức hoạt động kinh doanh

Để Bên B trọn vẹn dữ thế chủ động trong việc kinh doanh thương mại, hai bên nhất trí Bên B sẽ tự quản trị và chịu nghĩa vụ và trách nhiệm hàng loạt trước pháp lý về mọi hoạt động giải trí kinh doanh thương mại tại khu vực kinh doanh thương mại. Cụ thể Bên B có nghĩa vụ và trách nhiệm như sau :
5.1. Bên B có nghĩa vụ và trách nhiệm liên hệ với những cơ quan chức năng hoàn tất những thủ tục pháp lý tương quan tới việc xin phép kinh doanh thương mại tại khu vực này và thay mặt đứng tên trên giấy phép kinh doanh thương mại khách sạn. Bên B cam kết kinh doanh thương mại đúng ngành nghề và mục tiêu hợp tác kinh doanh thương mại của hợp đồng như nói tại đây .
5.2. Khai báo thuế với cơ quan thuế, mở sổ sách kế toán, ghi chép, báo cáo giải trình kế toán, hạch toán vốn góp vốn đầu tư, hạch toán hoạt động giải trí kinh doanh thương mại, thực thi nghĩa vụ và trách nhiệm nộp những loại thuế theo đúng chính sách kế toán, pháp lý lao lý .
5.3. Tuyển dụng lao động, ký kết hợp đồng, trả lương, thưởng, bảo hiểm, những chính sách theo đúng luật lao động. Bảo đảm quyền và quyền lợi của người lao động .

Điều 6: Trách nhiệm của hai bên trong hợp đồng

6.1.  Quyền và nghĩa vụ của Bên A:

6.1.1. Nhận phí sử dụng mặt phẳng cố định và thắt chặt từ hoạt động giải trí hợp tác mà Bên B thanh toán giao dịch theo như thỏa thuận hợp tác tại Điều 7 của hợp đồng này .
6.1.2. Tạo điều kiện kèm theo thuận tiện cho Bên B hoạt động giải trí kinh doanh thương mại đúng pháp lý .

6.2  Quyền và nghĩa vụ của Bên B:

Ngoài những điều kiện kèm theo đã nêu tại Điều 5 của hợp đồng này, Bên B còn có những quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm sau :
6.2.1. Giữ gìn, dữ gìn và bảo vệ, kịp thời sửa chữa thay thế những hư hỏng, bù đắp những tổn thất gia tài của Bên A trong quy trình kinh doanh thương mại. Trường hợp hư hỏng mất mát phải thay thế sửa chữa hoặc bù đắp trước khi chuyển giao .
6.2.2. Chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước người mua, trước pháp lý về hoạt động giải trí kinh doanh thương mại và về dịch vụ đã phân phối cho người mua .

Điều 7: Quyền sở hữu trí tuệ

Các bên theo đây nhất trí nội dung về quyền sở hữu trí tuệ phát sinh từ và có tương quan tới hoạt động giải trí hợp tác kinh doanh thương mại của hai bên như sau :
7.1 Bên B có nghĩa vụ và trách nhiệm tự đặt tên và ĐK thương hiệu sản phẩm & hàng hóa theo qui định của pháp lý cho khách sạn xây dựng như nói tại hợp đồng này. Bên B bảo lưu hàng loạt quyền sử dụng và sỡ hữu tên thương hiệu và thương hiệu hàng hoá của khách sạn như nói tại đây ;

Điều 8: Phí sử dụng mặt bằng và thanh toán

8.1 Mỗi tháng, không phụ thuộc vào vào hiệu quả kinh doanh thương mại, Bên B chấp thuận đồng ý trả cho Bên A một khoản Phí Sử Dụng Mặt bằng cố định và thắt chặt bằng tiền Nước Ta tương tự với [ ]. Số tiền này được Bên B thanh toán giao dịch cho Bên A trong tháng, chậm nhất là trước ngày 15 mỗi tháng. Phí sử dụng mặt phẳng khởi đầu được trả kể từ ngày [ ] .

Điều 9: Chia lãi từ hoạt động kinh doanh

9.1  Xác định kết quả kinh doanh:

Lãi hoặc lỗ là tác dụng sau cuối xác lập bằng cách lấy tổng doanh thu trừ hàng loạt ngân sách, phí sử dụng mặt phẳng, khấu hao gia tài, thuế giá trị ngày càng tăng và những khoản thuế khác nếu có .

9.2  Phân chia kết quả kinh doanh:

Các bên thỏa thuận hợp tác lãi sẽ được phân loại cho những bên địa thế căn cứ theo vốn thực góp vào hoạt động giải trí hợp tác và những khoản thực nhận từ đó. Tuy nhiên, trong mọi trường hợp Bên A sẽ nhận được Phí Sử Dụng mặt phẳng, không phải chịu lỗ từ hoạt động giải trí nếu phát sinh và do vậy chỉ nhận lãi ở mức tối đa là [ ] / năm .

Điều 10: Thời hạn của hợp đồng

10.1 Hợp đồng hợp tác kinh doanh thương mại này có giá trị trong [ ] năm tròn liên tục được tính kể từ ngày giao mặt phẳng dự trù là ngày [ ] / [ ] / [ ] đến ngày [ ] / [ ] / [ ] .

Điều 11: Chấm dứt và thanh lý hợp đồng

11.1 Hợp đồng đáo hạn:

Hợp đồng hoàn toàn có thể được chấp dứt khi hết thời hạn hợp tác đồng như qui định tại Điều 9.1, 9.2 của Điều 9 hợp đồng này hay khi hai bên cùng đồng ý chấp thuận chấm hết .

11.2  Hợp đồng chấm dứt do các lý do khách quan:

11.2.1 Hợp đồng hoàn toàn có thể phải chấm hết khi phải thi hành quyết định hành động hoặc những quyết định hành động theo đúng pháp lý của cơ quan Nhà Nước có thẩm quyền .

11.3 Đơn phương chấm dứt hợp đồng:

Hai bên cam kết thi hành đúng những lao lý đã nêu trong hợp đồng này, không bên nào đơn phương chấm hết hợp đồng trước thời hạn nếu không có lỗi hay vi phạm nghiêm trọng hợp đồng của bên kia. Việc đơn phương chấm hết hợp đồng hoàn toàn có thể xảy trong 1 số ít trường hợp sau :
11.3.1. Chấm dứt hợp đồng do lỗi của Bên B :
( a ) những cơ quan chức năng kiểm tra phát hiện Bên B để xảy ra những tệ nạn hoặc vi phạm pháp luật hình sự nghiêm trọng dẫn đến Toà Nhà bị cơ quan có thẩm quyền ra quyết định hành động tịch thu ; hoặc Bên B vi phạm việc thanh toán giao dịch cho Bên A phí sử dụng mặt phẳng quá 03 tháng mà không có nguyên do chính đáng .
11.3.2. Chấm dứt hợp đồng do lỗi của Bên A :
( a ) Nếu Bên A đơn phương chấm hết hợp đồng không do lỗi Bên B, hay Bên B phải đơn phương chấm hết hợp đồng do lỗi của Bên A thì Bên A phải bồi thường cho Bên B [ ] % giá trị góp vốn đầu tư còn lại của Bên B .

11.4  Thanh lý hợp đồng:

Khi chấm hết hợp đồng trong những trường hợp bất khả kháng hết thời hạn, hay theo thoả thuận của những bên kể trên, hai bên sẽ lập Tổ Thanh Lý có đại diện thay mặt hai bên kiểm kê, tịch thu, định giá gia tài và ý kiến đề nghị thanh lý để hai bên quyết định hành động. Việc thanh lý hợp đồng, phân loại gia tài sẽ được lập thành biên bản và xử lý theo nguyên tắc sau :
11.4.1. Các gia tài cho thuê được tịch thu trả cho người thuê ;
11.4.2. Trường hợp cơ sở kinh doanh thương mại bị giải tỏa và được bồi thường, Bên B sẽ được hoàn trả cho phần kiến thiết xây dựng những khu vực. Thời gian khấu hao không thiếu là thời hạn nói tại Điều 9.1 của Hợp đồng này .

Điều 12: Nghĩa vụ mua bảo hiểm, bồi thường và nhận bồi thường

12.1 Các bên theo đây chấp thuận đồng ý cả hai bên sẽ có nghĩa vụ và trách nhiệm mua bảo hiểm cho những gia tài do mình góp vốn hợp tác kinh doanh thương mại như sau :
12.1.1. Bên B sẽ mua bảo hiểm cho những trang thiết bị, cơ sở, đồ vật mình đã góp vốn góp vốn đầu tư như nói tại đây, mức bồi thừơng của hợp đồng bảo hiểm cần tương ứng với vốn góp góp vốn đầu tư của Bên B như nói tại đây .

Điều 13: Chuyển nhượng vốn góp

13.1 Với điều kiện kèm theo là sự đồng ý chấp thuận của những bên cho việc bên kia chuyển nhượng ủy quyền hợp đồng không bị phủ nhận một cách bất hài hòa và hợp lý và không có cơ sở pháp lý, không bên nào được chuyển nhượng ủy quyền, uỷ quyền, cho, cầm đồ, thế chấp ngân hàng một phần hay hàng loạt phần góp vốn hoặc nghĩa vụ và trách nhiệm, quyền hạn của mình cho người thứ ba mà không được sự đồng ý chấp thuận của bên kia bằng văn bản, trừ trường hợp chuyển dời cho người thừa kế theo pháp lý .

Điều 14: Điều khoản chung

14.1. Trong thời hạn hiệu lực hiện hành của hợp đồng, khi thiết yếu bổ trợ, sửa đổi hợp đồng này, hai bên sẽ thực thi đàm đạo, thống nhất với nhau. Việc bổ trợ, sửa đổi trong trường hợp này phải được lập thành văn bản và cả hai bên cùng ký xác nhận .
14.2. Mỗi bên cam kết đem hết năng lực của mình góp phần cho việc hợp tác kinh doanh thương mại theo hợp đồng này đạt hiệu suất cao cao nhất, vì quyền lợi chính đáng của cả hai bên .
Hợp đồng này được lập thành 04 ( bốn ) bản giống nhau và có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 02 ( hai ) bản để thi hành. Các bên theo đây cùng ký xác nhận đã đọc và đồng ý chấp thuận mọi nội dung và lao lý như đã nêu trên .

ĐẠI DIỆN BÊN A ĐẠI DIỆN BÊN B
( Ký, họ tên ) ( Ký, họ tên )

    

 • Một số câu hỏi liên quan đến hợp đồng hợp tác kinh doanh khách sạn

Hợp đồng hợp tác kinh doanh khách sạn khác gì so với hợp đồng liên doanh?

hợp đồng hợp tác kinh doanh khách sạn là việc một tổ chức hoặc cá nhân nào đó ký kết hợp đồng với một cá nhân hoặc tổ chưc khác  nhằm mục đích kinh doanh để cùng phân chia lợi nhuận. Trong khi đó hợp đồng liên doanh là sự hợp tác chỉ giữa hai hay nhiều doanh nghiệp với nhau.

Nên đề cập mức phạt vi phạm và bồi thường thiệt hại là bao nhiêu trong hợp đồng?

Mức phạt vi phạm do những bên thỏa thuận hợp tác, tuy nhiên nếu những bên là thương nhân thì mức phạt tối đa là 8 %, nếu kinh doanh thương mại trong nghành kiến thiết xây dựng thì mức phạt tối đa là 12 %. Trong khi đó bồi thường thiệt hại phải dựa trên thiệt hại trong thực tiễn .

Mẫu hợp đồng hợp tác kinh doanh quán cafe bao gồm những nội dung gì?

Phần này ACC Group đã đề cập tại mục 3 của bài viết, kính mời bạn đọc theo dõi .

Mẫu hợp đồng hợp tác kinh doanh quán cafe đã chi tiết hóa được hợp đồng thực tế chưa?

Chưa, vì còn tùy thuộc vào thỏa thuận hợp tác giữa những bên khi soạn thảo hợp đồng .

ACC Group có dịch vụ soạn thảo hợp đồng hợp tác kinh doanh khách sạn không?

ACC Group cung cấp toàn diện dịch vụ soạn thảo hợp đồng hợp tác kinh doanh khách sạn. Ngoài ra, ACC Group còn cung cấp dịch vụ tư vấn hợp đồng hợp tác kinh doanh khách sạn uy tín và hiệu quả?

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *