Viettel triển khai hệ thống CRM cho ngân hàng MB | Doanh nghiệp | Thế Giới Số

Ngày 10/12, Ngân hàng Thương mại Cổ phân Quân đội ( MB ) và Tập đoàn Viễn thông Quân đội ( Viettel ) đã ký kết hợp đồng tiến hành mạng lưới hệ thống quản trị quan hệ người mua CRM ( Customer Relation Management ). Đây là giải pháp do chính Viettel nghiên cứu và điều tra, phong cách thiết kế, thiết kế xây dựng và tiến hành, có mức giá bằng 2/3 so với giải pháp quốc tế .

Viettel triển khai hệ thống CRM cho ngân hàng MB - LekiketViettel MB r
 

Hệ thống CRM này có khả năng tích hợp giữa CNTT và viễn thông, cho phép ngân hàng có thể triển khai hỗ trợ giao tiếp đa kênh với khách hàng (trực tiếp, chat, voice, fax, email, website, SMS, social network), theo nhiều quy mô khác nhau. Hệ thống cũng cho phép triển khai đa dạng các tiện ích hỗ trợ công cụ bán hàng thông qua nhiều loại thiết bị cầm tay chạy trên nền tảng Android và iOS. Việc áp dụng công nghệ đa kết nối, đa thiết bị và đa kênh đem lại khả năng nhận biết tức thời các hành vi, thông tin khách hàng, đưa ra các thông tin cảnh bảo, hướng dẫn cho nhân viên bán hàng,
 
Nhằm đáp ứng sự phát triển của MB trong dài hạn, hệ thống CRM được xây dựng theo thiết kế mở, cho phép khai báo không giới hạn số lượng chi nhánh theo mô hình tập đoàn đa vùng miền, sẵn sàng tích hợp với các hệ thống đặc trưng của ngành ngân hàng như hệ thống lõi ngân hàng (core-banking), hệ thống thẻ (core card), hệ thống quản lý quy trình công việc (BPM).
 
CRM còn có khả năng cho phép người dùng tái định nghĩa quy trình kinh doanh phù hợp với mô hình và yêu cầu thực tế, giúp đơn vị triển khai có thể nhanh chóng ứng biến với những biến động của thị trường. Các công cụ quản trị thông minh dựa trên cơ sở dữ liệu tập trung sẽ hỗ trợ MB kiểm soát thông tin khách hàng toàn diện, nắm rõ và có khả năng phân loại khách hàng, từ đó có chính sách phù hợp về dịch vụ, sản phẩm với chi phí thấp nhất.
 
Thiếu tướng Lê Công, Tổng Giám đốc Ngân hàng MB kỳ vọng, hệ thống quản lý khách hàng dựa trên nền tảng công nghệ cao của Viettel và kinh nghiệm hoạt động ngân hàng của MB sẽ hỗ trợ mang lại những dịch vụ chăm sóc khách hàng tốt nhất để có được sự hài lòng cao nhất của khách hàng, đáp ứng được yêu cầu phát triển của MB trong thời gian tới.

Hệ thống CRM này có khả năng tích hợp giữa CNTT và viễn thông, cho phép ngân hàng có thể triển khai hỗ trợ giao tiếp đa kênh với khách hàng (trực tiếp, chat, voice, fax, email, website, SMS, social network), theo nhiều quy mô khác nhau. Hệ thống cũng cho phép triển khai đa dạng các tiện ích hỗ trợ công cụ bán hàng thông qua nhiều loại thiết bị cầm tay chạy trên nền tảng Android và iOS. Việc áp dụng công nghệ đa kết nối, đa thiết bị và đa kênh đem lại khả năng nhận biết tức thời các hành vi, thông tin khách hàng, đưa ra các thông tin cảnh bảo, hướng dẫn cho nhân viên bán hàng, chăm sóc khách hàng Nhằm đáp ứng sự phát triển của MB trong dài hạn, hệ thống CRM được xây dựng theo thiết kế mở, cho phép khai báo không giới hạn số lượng chi nhánh theo mô hình tập đoàn đa vùng miền, sẵn sàng tích hợp với các hệ thống đặc trưng của ngành ngân hàng như hệ thống lõi ngân hàng (core-banking), hệ thống thẻ (core card), hệ thống quản lý quy trình công việc (BPM).CRM còn có khả năng cho phép người dùng tái định nghĩa quy trình kinh doanh phù hợp với mô hình và yêu cầu thực tế, giúp đơn vị triển khai có thể nhanh chóng ứng biến với những biến động của thị trường. Các công cụ quản trị thông minh dựa trên cơ sở dữ liệu tập trung sẽ hỗ trợ MB kiểm soát thông tin khách hàng toàn diện, nắm rõ và có khả năng phân loại khách hàng, từ đó có chính sách phù hợp về dịch vụ, sản phẩm với chi phí thấp nhất.Thiếu tướng Lê Công, Tổng Giám đốc Ngân hàng MB kỳ vọng, hệ thống quản lý khách hàng dựa trên nền tảng công nghệ cao của Viettel và kinh nghiệm hoạt động ngân hàng của MB sẽ hỗ trợ mang lại những dịch vụ chăm sóc khách hàng tốt nhất để có được sự hài lòng cao nhất của khách hàng, đáp ứng được yêu cầu phát triển của MB trong thời gian tới.

Ô Lâu

Source: https://bdsthoidai.net
Category : BẢN VẼ

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *